Изработване на уеб сайт цена , изработка на уеб сайт , изработка на уеб сайт София , изработване на уеб сайт София , izrabotka na websait , уеб сайт цена , евтин сайт , цена на уеб сайт , Изработка на Динамичен сайт , промоция за сайт , сайт на изгодна цена , Уеб сайт пакети , уникален дизайн , уникален уеб сайт

Поддръжка на уеб сайт

Поддръжка на уеб сайт и актуализация на уеб сайт

» Защо ни е поддръжка на уеб сайт ?

Какво бихте си помислили за сайт, в който информацията датира от миналата година? Или … какво бихте си помислили за уеб сайт, в който четете едни цени, а като се обадите на въпросната фирма, към цените се добавят такси и надбавки? Какво бихте помислили за фирмата, притежател на този сайт? …Със сигурност нищо добро.
Тук идваме на помощ ние и Ви предлагаме :

Качествена поддръжка на уеб сайт

Ако не Ви достига време или технически познания, за да поддържате своя уеб сайт, то ние можем да поемем грижата за неговата добра и оптимална работа, актуализация на информацията в него.

 

 

  • Приоритетно обслужване, обикновено веднага. Време за започване на работа при заявка за актуализация в рамките на от 2 до 24 часа след постъпване на заявката.
  • При желание Опция „Експресна заявка“ : запознаване със заявката и започване работа по нея в рамките на до 2 часа след постъпването и.
    Цена : Цената на пакета + 50%
  • Еднократна намеса (без абонамент)- 48 лв. за всеки започнат час.

Основният Интернет закон при създаването на един уеб сайт гласи „Съдържанието е преимуществото на един сайт”.
За да бъде посещаван Вашия уеб сайт е нужно той да бъде интересен и полезен за потребителите .
При зареждането на един сайт потребителите виждат първо Вашият уеб дизайн, но съдържанието
е това което би ги накарало да продължат навътре и да го разгледат в дълбочина.
Ако открият някаква полезност, те биха се върнали отново и отново.
Успехът на един сайт се състои именно в това – постоянен и увеличаващ се трафик на потребители.
Така че преди да започнем да изграждаме сайта, трябва да отговорим на елементарният въпрос
С какво бихме били полезни на потребителите ?
Правилното решение на този въпрос е ключът към успеха на Вашето начинание.
Съдържанието освен полезност, трябва да бъде и логически подредено за да се получи правилна
„дървовидна структура” на сайта. Темите за които пишем трябва да са подредени по важност и да
бъдат актуални. Никой не чете стари новини, така че трябва да се помисли и за администриране и
поддръжка на вече публикуваната информация.

Въпросът за Поддръжка на уеб сайт е един от тези, на които често клиентите пренебрегват при реализирането на уеб сайт .
Казвам пренебрегван, защото този процес е много неясен за клиентите. Много често съм получавал въпроса:

„- След като сайта ми е изработен много добре и работи отлично, защо трябва да плащам за поддръжката му?! Не разбирам какво му поддържате и променяте?”

Интересен въпрос, нали?!

поддръжка на уеб сайт

В следващите редове ще се помъча да хвърля малко светлина по този никак немаловажен процес , защото поддръжка на уеб сайт е именно това – постоянен процес по стиковане и подменяне на вече нефункциониращи елементи от уеб сайта и добавянето на нови и актуални.

Услугите ни за поддръжка на сайт включват*:

• Следене на правилната работа на сайта, чрез наблюдение на набор показатели
• Осигуряване на добра интернет свързаност с целия свят
• Осигуряване на подходящо дисково пространство за разположение на всички файлове и база данни
• Следене за всякакви възникнали потенциални проблеми с работата на сайата
(бъгове, атаки, разпадане на връзки и т. нат.), както и готовност за бързото им отстраняване
• Периодично правене на резервни копия на сайта
• Подновяване на компонентите (библиотеките) и тяхното адекватно интегриране
• Малки корекции по дизайна или функционалността на уеб-сайта
• Следене и подмяна на определени секции от кода на сайта при обновяване (ъпгрейд) на използваните програмни версии и спиране от употреба на остарелите такива
• Техническа поддръжка
• Мониторинг на функциите
• Поддръжка на нон-стоп функционалност и достъп
• Мониторинг в търсещите машини
• Следене и анализ на трафика
• Общо обновяване на сайта
• Обновяване на страници
• Запазване на снимки и данни
• Добавяне на информация
• Въвеждане на данни и текст
• Обработка на снимки и данни
• Бързо реагиране при технически проблеми

Всички тези елементи са част от процеса поддръжка и се изпълняват от човека, който администрира Вашият сайт – наречен уеб администратор. В повечето случаи той е част от екипа на Вашата уеб-компания. Той се явява ключова фигура при синтеза на всички изброени стъпки – от крайната – тестване до всички предхождащи стъпки – изгработка на уеб-сайт, изготвяне на дървовидна структура, избор на ключови думи, спазването на Интернет закона „Преимуществата на съдържанието”, следене при прилагането на Интернет Маркетинг, промотиране, използването на Рекламни канали и PR кампании. Ето защо поддръжката на Вашият уеб-сайт е от жизнено значение за неговото добро функциониране .

Цената на тази поддръжка се движи в определени граници и е в зависимост от няколко фактора – големина и сложност на сайта, дали има ежедневна подмяна – ако сайта е новинарски, доколко се набляга на промотирането и каква SЕО ( оптимизация на уеб сайт ) се прилага.
Във всички случаи цената, която плащате за поддръжката и администриране на Вашият сайт е една добра инвестиция във Вашето бъдеще .

Направете запитване за Поддръжка на уеб сайт

Още характеристики на пакетите за Поддръжка на уеб сайт

  • Приоритетно обслужване, обикновено веднага. Време за започване на работа при заявка за актуализация в рамките на от 2 до 24 часа след постъпване на заявката.
  • При желание Опция „Експресна заявка“ : запознаване със заявката и започване работа по нея в рамките на до 2 часа след постъпването и.
    Цена : Цената на пакета + 50%

Приблизително време, което отнемат различни операции включени в пакетите за Поддръжка на уеб сайт ** :

Backup на База-данни
В архив на Cloud сървър се поддържат до 10 от последно направените backup -a за/в периода на абонамента
Характеристика :
1. Осъществява се достъп до админ-панела на хостинг-акаунта на Клиента
2. Създава се Backup / архив / на База данни и се изтегля на локален компютър
3. Наличния Backup на Базата данни се качва на Cloud сървър, от който Клиента и администратора на сайта имат възможност да го изтеглят
Приблизително време за операциите :
около 10 мин., в зависимост от обема .

Backup на уеб сайт – файлов архив + База-данни :
В архив на Cloud сървър се поддържат до 3 от последно направените backup -a за/в периода на абонамента
Характеристика :
1. Осъществява се достъп до наличните файлове на хостинга на Клиента
2. Създава се Backup / архив / на файловете и се изтегля на локален компютър
3. Наличния Backup на файловете се компресира в .rar – формат и се качва на Cloud сървър, от който Клиента и администратора на сайта имат възможност да го изтеглят
Приблизително време за операциите :
около 20 мин., в зависимост от обема .

Обновяване на модули + Backup на уебсайт + База-данни :
в архив се поддържат до 3 от последно направените backup-a за/в периода на абонамента
Характеристика :
1. Осъществява се достъп до наличните файлове на хостинга на Клиента
2. Създава се Backup / архив / на файловете и се изтегля на локален компютър
3. Наличния Backup на файловете се компресира в .rar – формат и се качва на Cloud сървър, от който Клиента и администратора на сайта имат възможност да го изтеглят
4. Осъществява се достъп до админ-панела на уеб сайта на Клиента и се обновяват модулите, които имат нужда от това
Приблизително време за операциите :
около 25 мин., в зависимост от обема .
( за калкулацията на приблизително необходимото време е ползвана WordPress -платформа )

Добавяне на текст (без форматиране),
Приблизително време за операциите :
около 5 мин.
за 1000 символа, с предоставен текст /ххххххх.txt-формат/

Добавяне на текст (без форматиране) + изображение (без обработка),
Приблизително време за операциите :
около 5-7 мин.
за 1000 символа, с предоставен текст /ххххххх.txt-формат/

Добавяне на текст (с форматиране),
Приблизително време за операциите : около 10 мин.
за 1000 символа, с предоставен текст /ххххххх.txt-формат/

Добавяне на таблица (без форматиране на текста, до 3 колони, 10 реда),
Приблизително време за операциите :
около 15-20 мин.,
с предоставен текст /ххххххх.txt-формат/

Обработка на изображение:
Сваляне на изображението, оразмеряване на изображение
Приблизително време за операциите :
около 3 мин.

Обработка на изображение:
Сваляне на изображението, оразмеряване на изображение, оптимизиране на изображение
Приблизително време за операциите :
около 5 мин.

Консултации, дистанционни

и други услуги

За по-специфични услуги – направете запитване във Формата за Контакт

* Поради естеството и разнообразието на възникнали необходимости от вид услуга, абоната ползва изброените услуги единствено след потвърждение и уточняване на конкретно действие, отправено като запитване.
Времето, необходимо за извършване на дадена дейност се определя единствено от изпълнителя и се посочва преди потвърждение на заявката.

** Представените стойности за време, необходимо за извършването на дадена операция са относителни и предоставени единствено като ориентир за необходимото време за извършването на съответната дейност. За някои операции в зависимост от обема им, сложността им и/или други причини е възможно да варират .
Обявените услуги се отнасят за периода на наемане на специалист, спрямо обявените на страницата характеристики и не се запазват и/или прехвърлят за следващ месец (период).
В обявените абонаментните услуги, упоменатите срокове на „месец“ имат срок от 30 календарни дни, с начална дата – датата на стартиране на услугата .

Обявените на страницата услуги се заплащат предварително .