Изработване на уеб сайт цена , изработка на уеб сайт , изработка на уеб сайт София , изработване на уеб сайт София , izrabotka na websait , уеб сайт цена , евтин сайт , цена на уеб сайт , Изработка на Динамичен сайт , промоция за сайт , сайт на изгодна цена , Уеб сайт пакети , уникален дизайн , уникален уеб сайт

Промотиране на сайт, интернет маркетинг

Добре дошли на нашия сайт!
Поръчайте своя качествен сайт на уникално ниски цени при нас !
На тези страници ще имате възможността да направите един много важен избор:

дали да направите успешна реклама на бизнеса си, представяйки го пред цял свят и да го развиете с
невероятно бързи темпове или не. Не забравяйте, че в съвременния свят, сайта е денонощно работещ Ваш офис.

Промотиране на уеб сайта, интернет-маркетинг

Това е един от заключителните етапи по изграждането на уеб сайт.
Промотирането на уеб-сайта е съвкупност от различни методи и похвати, целящи даването на тласък на новият Ви уеб сайт във виртуалното пространство. То е част от цялостното SЕО ( оптимизиране ), но същевременно има свои специфики. Ето някои от тях:

Преди да направя това – ще Ви напомня, че предлагаме „олекотена“ ( като цена ), но доста ефективна абонаментна услуга за промотиране на сайтове.
( виж повече в “ Услуги и цени „ )

.. И така:

1. Определяне на ключови думи, по които ще бъде оптимизиран сайта.
2. Определяне на рекламен бюджет. Това зависи изцяло от Вас и Вашите намерения.
3. Определяне на рекламните канали – това е микс от интернет, радио, печатни медии и телевизия.

От огромно значение е кой каква тежест ще получи.
4. Изработка на съответното рекламно послание. То трябва да бъде съобразено с изискванията на Интернет-маркетинг.
5. Определяне на времетраенето на рекламната кампания, както и на рекламния бюджет.
Правилното му разпределение е ключ към цялостната PR-кампания.
6. Следене и анализ на получените резултати – това е работа на администратора, който осъществява поддръжка на уеб-сайта, или на назначен на тази позиция точно определен уеб-маркетолог.
7. Осъществяване на корекции в използването на различните рекламни канали и подходи.
Това е в следствие на анализа на получените резултати от използваните досега Рекламни канали и PR-кампании.

Трябва да отбележим, че първи реални резултати от кампанията могат да се очакват поне месец след нейното начало. Google първоначално индексира новите уеб сайтове между 20 и 30 ден от тяхното промотиране, така че не очаквайте чудеса още на следващия ден.

Важна част от подготовката на даден бизнес проект (какъвто е създаваненото на нов уеб-сайт) е съставянето на бизнес-план, по който да се ръководим. От икономическа гледна точка Бизнес-планът е маркетингов елемент, но тъй-като става въпрос за интернет пространството, което е „една друга реалност” (Кастанеда), то в случая говорим за една нова наука наречена „Интернет – Маркетинг”.

Основните маркетингови стъпки са: сегментиране, таргетиране и позициониране.
Прилагайки ги в интернет пространството спрямо нашият уеб-сайт те биха звучали така:

1. Сегментиране – разделяне на уеб-потребителите (users) на различни групи по съответни критерии – пол, възраст, образование, интереси, работа, доходи и така нататък.

2. Таргетиране – определяне на желаната уеб-аудитория (целева потребителска група), към която да насочим нашият уеб проект.
3. Позициониране – разположение на нашият сайт на такива места във виртуалното пространство, където шансът за откриване от желаната уеб-аудитория е най-голям.

Новото в Интернет Маркетинга е в подходите и средствата, които се използват при определяне на тези елементи. Използват се статистики, различен тип проучвания, нов тип комуникация и може би най-важният елемент наречен SЕО ( оптимизация ). Целта на всички тези елементи е един – увеличаване на трафика на сайта, а оттам и на шансът за откриване на нови бизнес-партньори.

Трябва да отбележим, че тези решения не са самоцелни, а трябва да бъдат обвързани и съобразено с останалите въпроси по изработката на уеб сайта – уеб дизайн, дървовидна структура, промотиране, определяне на ключови думи, Рекламни канали и PR кампании и не на последно място спазване на Интернет закона „Преимуществата на съдържанието”.
Ако всички тези елементи бъдат спазени, то шансът да останете трайно в съзнанието на желаните от Вас потребители е огромен.

Разбира се има още доста начини и похвати за успешно промотиране на сайт, бизнес или интереси.
Прави ми впечатление, че доста маркетингови фирми шумно рекламират дейността си, а като резултат от дейността им ( включително и нашата поща ) се пълни със спам, като гореспоменатите използват напълно нетаргетиран ( освен това и противозаконен ) E-mail – маркетинг. Препоръчваме Ви да избягвате услугите на подобни „маркетингови гении“, поради това че ефекта от кампанията по промотирането на сайта Ви вероятно ще е обратен – никой не се радва на непоискани съобщения, още повече че по закон – такива може да му бъдат пратени единствено с негово съгласие. Ефекта може да е и обратен, защото може да попаднете в „черния“ списък на компании като нашата – имаме новаторска политика относно подобни маркетингови „атаки“ и „маркетингови гении“, изкарали диплома от един-два курса при други хора, чиято основна цел е била количеството обучаващи се, не качеството. Затова – преценете хубаво на кого да се доверите, защото подобни „маркетингови гении“ най-вероятно биха навредили, отколкото да помогнат за целта Ви.

Успех!