Изработване на уеб сайт цена , изработка на уеб сайт , изработка на уеб сайт София , изработване на уеб сайт София , izrabotka na websait , уеб сайт цена , евтин сайт , цена на уеб сайт , Изработка на Динамичен сайт , промоция за сайт , сайт на изгодна цена , Уеб сайт пакети , уникален дизайн , уникален уеб сайт

Условия за провеждане на промоция

Условия за провеждане на промоции:

1.1. Преди да участва в дадена промоция, е необходимо Потребителя да се запознае с настоящите Условия за провеждане на промоции, както и с всички приложими условия на промоцията, Условия за промоционални уеб сайт пакети и Общи условия за използване на сайта на wwww.izrabotka-na-sait.com.
1.2. В случай на несъответствие или противоречие между Условия за провеждане на промоции, приложимите Условия за участие в промоции и Общи условия за използване на сайта, приоритет имат Условия на промоцията, както и Общи условия за използване на сайта, следвани от Условия за провеждане на промоции, но само до степен, необходима за разрешаване на противоречието.
1.3. Използването на всяка отделна платформа и на предоставените чрез платформата услуги се регулира от настоящите Правила.
1.4. Ние ( wwww.izrabotka-na-sait.com ) периодично провеждаме промоции, като напр. бонусни предложения (бонуси с отстъпки, касаещи истински пари и/или друг стимул), или други видове промоции, или комбинация от някои от гореспоменатите. Всички подробности за конкретната промоция и детайлното и описание ще бъдат изложени в информационните материали за промоцията, например но не само: страници от сайта, имейли, изскачащи реклами и писма, които изпращаме в рамките на съответната промоция (информация за промоцията) и/или на специалната целева уеб страница на съответната промоция и прилежащите към сайта връзки.
1.5. Уеб сайт пакет – съвкупност от услуги с определена обща цена за тях, пълното описание на които е изложено на съответната страница на уеб сайт пакета. Пакет за SEO оптимизация на уеб сайт – съвкупност от услуги с определена обща цена за тях, пълното описание на които е изложено на съответната страница на пакета за SEO оптимизация на уеб сайт.
1.6. Във всички промоции организаторът на промоцията е юридическо лице, с което сте встъпили в договорни отношения съгласно (но не само) Общите условия, Условия за промоционални уеб сайт пакети, Условия на промоцията и други посочени на страницата на платформата wwww.izrabotka-na-sait.com условия.
1.7. Продължителността на дадена промоция (Промоционален период) ще бъде посочена в приложимите Условия на промоцията. Всяка промоция приключва автоматично в края на съответния промоционален период, след което което вече не е възможно приемане на заявка за участие в дадената промоция.
1.8. Период на промоцията (промоционален период):
от 0.00ч. на 30.06.2017г. до 23.59ч. на 30.07.2017г. включително.
1.9. Цел на промоцията:
Получаване на отстъпка в размер на от 5% (пет процента) до 15% (до петнадесет процента) от цената* на включените в промоцията уеб сайт пакети :

* Цените са валидни при закупуване на хостинг от сайта ни. При ползване на друг хостинг цената се оскъпява с 48.00лв.

Получаване на отстъпка в размер на до 10% (до десет процента) от цената* на включените в промоцията пакети за SEO оптимизация на уеб сайт .

Минимален срок за поръчка на пакет за SEO оптимизация на уеб сайт , включен в промоцията : 3 месеца .

Максимален срок за валидност на цена на пакет за SEO оптимизация на уеб сайт , включен в промоцията при поръчка на услугата в периода на промоцията : 3 месеца .

Пакети за SEO оптимизация на уеб сайт , включени в промоцията :


 • СЕО оптимизация „SEO PRO-1“

  Стандартна цена: 480 лв. / месец за първия месец и 360 лв. / месец за всеки следващ месец от периода ;
  Отстъпка: 10%;
  Промоционална цена: 324 лв. / месец за всеки следващ месец от периода и 432 лв. / месец за първия месец от периода;


 • СЕО оптимизация „SEO PRO-2“

  Стандартна цена: 720 лв. / месец за първия месец и 600 лв. / месец за всеки следващ месец от периода ;
  Отстъпка: 10%;
  Промоционална цена: 540 лв. / месец за всеки следващ месец от периода и 648 лв. / месец за първия месец от периода;


 • СЕО оптимизация „SEO PRO-3“

  Стандартна цена: 1320 лв. / месец за първия месец и 1080 лв. / месец за всеки следващ месец от периода ;
  Отстъпка: 10%;
  Промоционална цена: 972 лв. / месец за всеки следващ месец от периода и 1188 лв. / месец за първия месец от периода;


 • СЕО оптимизация „SEO PRO-4“

  Стандартна цена: 2400 лв. / месец за първия месец и 2100 лв. / месец за всеки следващ месец от периода ;
  Отстъпка: 10%;
  Промоционална цена: 1890 лв. / месец за всеки следващ месец от периода и 2160 лв. / месец за първия месец от периода;

1.10. Територия на промоцията:
Промоцията се провежда на територията на Република България.
1.11. Механизъм за участие в Промоцията:
Всеки потребител, който отговаря на настоящите условия и Общите условия за използване на сайта на wwww.izrabotka-na-sait.com, има право да участва в Промоцията.
1.12. Участие в Промоцията се осъществява с:
Отправяне на валидна заявка до Организатора на промоцията за уеб сайт пакет или пакет за SEO оптимизация на уеб сайт, включен в Промоцията, което следва да бъде извършено в рамките на Промоционалния период, посочен в т.1.8. на настоящите условия и одобрена от Организатора в писмен отговор – потвърждение за изпълнение на заявката.
1.13. За целите на настоящата Промоция, като дата на отправяне на заявката по т. 1.12. се счита датата на достигането и до Организатора на промоцията, удостоверено чрез неговата информационна система, а не датата на отправяне на заявката от страна на Потребителя.
1.14. Организатор на промоцията: wwww.izrabotka-na-sait.com
1.15. Отстъпките за промоциите важат за изработка на уеб сайт и за SEO оптимизация на уеб сайт, съобразно конкретното посочено на съответните страници на уеб сайт пакетите и пакетите за SEO оптимизация на уеб сайт описание.
Стойността на допълнителни услуги, както наемане на хостинг, домейн и/или други, които не са обявени като включени пълното описание на уеб сайт пакетите и пакетите за SEO оптимизация на уеб сайт е според обявените цени на страница Услуги и цени и/или съответните страници.
Сайт – официалната интернет-страница на Изпълнителя, намираща се на адрес wwww.izrabotka-na-sait.com, на която последния предоставя информация за предлагани услуги, както и условията за предлаганите услуги.
1.16. Услугите в обявените промоционални уеб сайт пакети касаят еднократна безплатна инсталация (в които уеб сайт-пакети е обявена безплатна инсталация), еднократно изработване на: дизайн, лого и др. по зададените при поръчката критерии от Клиента. Изработката на дизайн обхваща общия дизайн на сайта, без магазински модул. Всяка допълнителна корекция се заплаща според обявените цени на страницата Услуги и цени или по усмотрение на Изпълнителя.